Dal: Yma/Nawr

CELTIC MEDIA FESTIVAL, 2004

  • Enwebwyd: Spirit of the Festival

BAFTA CYMRU, 2004

  • Enillydd: Camera - Jimmy Dibling
  • Enillydd: Dogfen - Ynyr Williams, Ed Thomas & Fizzy Oppe
  • Enillydd: Golygydd - Mike Hopkins