Y Gwyll / Hinterland

BAFTA CYMRU, 2016

 • Enillydd: Actores - Mali Harries
 • Enillydd: Drama Deledu
 • Enwebwyd: Actor - Richard Harrington
 • Enwebwyd: Cyfarwyddwr Ffuglen - Gareth Bryn

BAFTA CYMRU, 2015

 • Enwebwyd: Drama Deledu
 • Enwebwyd: Actores - Mali Harries
 • Enillydd: Actor - Richard Harrington
 • Enwebwyd: Sain - Production Team
 • Enillydd: Teitlau - Production Team

GWOBRAU DEWI SANT, 2015

 • Enwebwyd: Gwobr Ryngwladol - (Enillydd TBC)

BAFTA CYMRU, 2014

 • Enillydd: Cyfarwyddwr Ffuglen - Marc Evans
 • Enillydd: Awdur - Jeff Murphy
 • Enillydd: Ffotograffiaeth a Goleuo - Richard Stoddard
 • Enwebwyd: Golygu - Mali Evans
 • Enwebwyd: Sain - Production Team
 • Enwebwyd: Dylunio Gwisgoedd - Ffion Elinor
 • Enwebwyd: Drama Deledu
 • Enwebwyd: Actor - Richard Harrington
 • Enwebwyd: Actores - Mali Harries

CINE GOLDEN EAGLE AWARD, 2014

 • Enillydd: Televised Fiction – Drama

GOLDEN NYMPH AWARDS, 2014

 • Enwebwyd: Outstanding Actor in a Television Film - Richard Harrington

CELTIC MEDIA FESTIVAL, 2014

 • Enillydd: Cyfres Ddrama