Ed Thomas – Cyfarwyddwr Creadigol

Ed Thomas yw sefydlydd a chyfarwyddwr artistic Fiction Factory. Dros y degawd diwethaf, mae Ed wedi ysgrifennu, cyfarwyddo a chynhyrchu dros 150 awr o ddrama mewn sawl genre, gan ddenu dros saith-deg o enwebiadau a gwobrwyon. Mae Ed hefyd yn ddramodydd. Mae ei dramau wedi teithio’n fyd-eang ac wedi eu cyfieithu i dros ddeg o ieithoedd, gan gynnwys House of America (1996),  Flowers of the Dead Rad Sea (1991), East From The Gantry (1993), Song From a Forgotten City (1995), Gas Station Angel (1998) a Stone City Blue (2004).