• Season 7 banner

Gwaith Cartref

Synopsis

Gwaith Cartref | Nos Fercher | 8.25

Tymor newydd o heriau a hiwmor ar goridorau'r ysgol.A new term of challenges and camaraderie in the classroom. Gwaith / Cartref Nos Fercher | Wednesday 8.25.

Posted by S4C on Thursday, 5 January 2017

Drama gyfres ar S4C sy’n dilyn grŵp o athrawon a disgyblion Ysgol Porth y Glo yng nghymoedd de ddwyrain Cymru.

Porth y Glo yw ysgol fwyaf afreolus y cymoedd ac mae her anferth o flaen y brifathrawes newydd yn yr ysgol sydd o dan fesurau arbennig. Dyw’r ffaith bod y prif newydd yn hwyr ar y diwrnod cyntaf ddim yn argoeli’n dda chwaith.
Mae disgyblaeth yn yr ysgol allan o reolaeth ac mae’r brifathrawes newydd yn benderfynol o weithredu newidiadau syfrdanol. Tra bod rhai aelodau o staff yn styfnyg, mae eraill yn gweld Dr Murphy fel chwa o awyr iach i’r ysgol yma yng nghymoedd de Cymru.

Cast

Cast

Grug Rhian Blythe (cyfres 1-5)
Beca Hannah Daniel (cyfres 1 - 5)
Wyn Richard Elis (cyfres 1 - 5)
Gemma Siw Hughes (cyfres 1 - 5)
Gwen Rhian Morgan (cyfres 1 - 5)
Rhydian Rhodri Evan (cyfres 1 - 5)
Siân Janet Aethwy (cyfres 2 - 5)
Aled Gareth Jewell (cyfres 3 - 5)
Brynmor Bryn Fôn (cyfres 3 - 5)
Louise Sara Lloyd (cyfres 3 - 4)
Dewi Aled Pugh (cyfres 4 - 5)
Lisa Ffion Williams (cyfres 5)
Llinos Elin Phillips (cyfres 3)
Sara Lauren Phillips (cyfres 1 - 3)
Dan Huw Rhys (cyfres 1 - 3)
Simon Rhys Ap Trefor (cyfres 1 - 3)
Nerys Catrin Fychan (cyfres 1 - 2)
Emyr Lee Haven Jones (cyfres 1)
Aneurin Arwyn Jones (cyfres 1)

Production

Production Team

Awduron Roger Williams, Dafydd James, Anwen Huws, Catrin Clarke, Nia Wyn Roberts, Kristy Jones
Cynhyrchwyr Nora Ostler
Cyfarwyddwyr Andy Newbery, Rhys Powys, Dafydd Palfrey, Hefin Rees

Awards

BAFTA CYMRU 2015

 • Enillydd: Actores - Rhian Morgan

BAFTA CYMRU 2014

 • Enillydd: Actores - Rhian Blythe
 • Enwebwyd: Actores - Siw Hughes

CELTIC MEDIA AWARDS, 2013

 • Enillydd: Best Drama

BAFTA CYMRU 2013

 • Enwebwyd: Photography & Lighting - Rory Taylor

BAFTA CYMRU 2012

 • Enwebwyd: Production Design - Bill Bryce
 • Enwebwyd: Editing Fiction - Mike Hopkins & Rhys ap Rhobert
 • Enwebwyd: Make Up & Hair - Gwenno Penrhyn
 • Enwebwyd: Costume - Sian Jenkins
 • Enwebwyd: Television Drama - Sophie Fante
 • Enwebwyd: Actress - Rhian Morgan