Y Ferch yn y Dyddiadur

Synopsis

Stori taith y newyddiadurwr a’r darlledwr, Geraint Talfan Davies, i Ferlin i ddarganfod stori gyffrous am ei ewythr, Idris Morgan, Cymro ifanc yn wynebu grym y Natsïaid yn y tridegau. Dyddiadur ei ewythr yw unig gydymaith Geraint wrth iddo ddadorchuddio stori am ei gyfeillgarwch â merch ifanc o’r Almaen a’i marwolaeth sydyn hithau. Mae’r farwolaeth yn dod ag Idris wyneb yn wyneb â Wilhelm Brückner, prif adjutant Adolf Hitler, dim ond dyddiau cyn cyflafan Noson y Cyllyll Hirion. Mae hon yn stori bersonol sy’n datgelu gwir bersonoliaeth yr ewythr swil a brofodd agoriad llygad yn yr Almaen yn ddyn ifanc. Mae hefyd yn stori hanesyddol sy’n portreadu teulu cyffredin yn dygymod â thwf pŵer Hitler.

 

Roedd Y Ferch Yn Y Dyddiadur yn gyd-gynhyrchiad rhwng Severn Screen a Fiction Factory.

Production

Production Team

Cyflwynydd Geraint Talfan Davies
Cynhyrchydd Ed Talfan
Cyfarwyddwr Ed Talfan
Uwch-Gynhyrchydd Christina Macaulay
Uwch-Gynhyrchydd Ed Thomas
Uwch-Gynhyrchydd Geraint Talfan Davies

Press & Reviews

Hitler, a diary, the death of a girl, my uncle and me

Kirstie McCrum, 08 August 2014

When journalist Geraint Talfan Davies read his uncle’s diary, the stage was set for the story of his life, he tells Kirstie McCrum Read full article >