Crewyd Fiction Factory nol yn 200l. Ein bwriad pennaf oedd  i greu drama o Gymru a oedd ar gael ar draws y byd.

Gyda’n cynyrch wedi eu ddosbarthu i dros 100 o wledydd a dros 80 o enwebiadau a gwobrwyon i’n henw, mae ein gwaith fel cwmni yn amrhywio ar draws bob genre – o’r gomedi swreal ‘Satellite city’ a’r ddrama epic Ewropeaidd, Pen Talar hyd at y ddrama drosedd hynod adnybyddus: Y Gwyll/Hinterland.

“Ein bwriad yw i greu drama grymus sy’n glwm i ymdeimlad cryf o leoliad. Dymunwn bod ein gynulleidfaoedd yn teimlo mor angerddol yn gwylio’r gwaith ag i ni yn ei greu.. Lleol, rhyngwladol, bythgofiadwy”

Mae Fiction Factory yn rhan o grŵp Tinopolis.

ED THOMAS
Cyfarwyddwr Creadigol

Sefydlwyd y cwmni gan Ed, a fe yw’r Uwch Gynhyrchydd. Fel dramodydd, awdur i’r sgrin, cynhyrchydd a chyfarwyddwr mae e wedi bod yn gyfrifol am dros 200 awr o drama aml wobrwyol gan gynnwys DAL YMA NAWR, PENTRE MUD, CWMGIEDD/COLOMBIA, GWAITH/CARTREF a HINTERLAND/Y GWYLL. Yn ogystal, cynhyrchwyd ei ddramau llwyfan drwy Brydain ac yn ryngwladol yn y Donmar Warehouse, Tramway Glasgow, Royal Court Llundain, Gwyl Caeredin a Melbourne, ac mae ei waith wedi ei gyfieithu mewn i mwy na 10 iaith. Mae’r dramau yn cynnwys HOUSE OF AMERICA, EAST FROM THE GANTRY, SONG FROM A FORGOTTEN CITY a GAS STATION ANGEL. Mewn cynhyrchiad gan National Theatre Wales a’r Royal Court, bydd ei ddrama newydd ON BEAR RIDGE yn agor yn Theatr y Sherman Caerdydd yn ystod Hydref 2019 cyn symud i Theatr y Royal Court yn Llundain.

Mae Ed yn Gymrawd yr Arts Foundation, Cymrawd Anrhydeddus yn Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac yn Broffessor Gwadd a Chymrawd Anrhydeddus Prifysgol Aberystwyth.

FFION WILLIAMS
Cynhyrchydd

Mae Ffion wedi gweithio fel cynhyrchydd ir cwmni ers 2016 ac wedi cynhyrchu dros 30 awr o'r ddrama cyfoes S4C Gwaith/Cartref.

Mae Ffion bellach yn datbygu ei ffilm gyntaf gyda’r nofelydd arobryn Manon Steffan Ros, yn creu cyd-greu cyfres wê newydd gyda’r awdur/cyfarwyddwr Mared Bryn (sydd bellach mewn datblyggiad gyda S4C) ac yn cyd-greu’r cyfres ddrama cyfoes 6awr UNED, a gomisiynwyd yn ddiweddar gan S4C.

Bydd Ffion yn cynhyrchu’r gyfres yn 2020.