Datganiad hygyrchedd

Rydym wedi ceisio sicrhau bod y wefan mor hygyrch a phosib i unrhyw un sydd yn ei ddefnyddio.

Rydym yn awyddus bod holl bapurau a chynnwys ein gwefan yn dilyn canllawiau WCAG Blaenoriaeth 1 fel lleiafswm o’r hyn dylid ei wneud. Rydym hefyd wedi ymgymeryd a sawl canllaw Blaenoriaeth 2 a 3 er mwyn galu gweld yr hyn o wahaniaethn maent yn ei wneud.

Fe ddatblygwyd y wefan fel bod y sawl sydd yn ddall neu’n brin eu golwg yn gallu ei ddefnyddio. Mae’n cyfateb i ddarlennwyr sgrin ac fe ellir ei archwilio heb orfod defnyddio’r lygoden na’r allweddell – does dim ond rhaid defnyddio’r botwm ‘tab’ er mwyn symud o linc i linc ac wedyn clicio ar ‘ENTER’.

Rydym yn credu mewn defnyddio iaith syml a chlir. FE ddefnyddiwn testun wahanol ar gyfer pob darlun a ddefnyddir.

Ceisiwn gyhoeddi pob cynnwys testun fel HTML yn hytrach na fformatau megis PDF. Pan mae’n rhaid cyhoeddi fel PDF, rydyn yn ceisio eu cyhoeddi mewn ffordd hygyrch a syml.
Os ydych yn cael unrhyw drafferth tra’n defnyddio’r wefan, cysylltwch â ni ar unwaith. Croesawir eich sylwadau a gyda’ch help gallwn wella ar y wefan ar gyfer pob defnyddiwr.