Polisi Preifatrwydd

Gwybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi pan fyddwch yn ymgeisio am swydd yn Fiction Factory:

Os ydych chi’n gwneud cais am rôl gyda ni, byddwn yn gofyn i chi anfon eich CV atom. Byddwn yn cadw copi o’ch CV ar ein ffeiliau am dair blynedd, felly gallwn gysylltu â chi pe bai cyfleoedd yn codi yn y dyfodol sydd yn ein barn ni yn fuddiannau cyfreithlon i ni a chi. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o’n ffeiliau ar unrhyw adeg.

Os ydych chi’n gweithio gyda ni neu’n gwneud cais i weithio gyda ni, bydd angen i ni gasglu gwybodaeth sylfaenol amdanoch chi fel eich enw a’ch manylion cyswllt. Yn dibynnu ar natur y rôl, efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth fwy sensitif, megis am achosion troseddol neu gyflwr eich iechyd. Nid oes angen i chi roi’r wybodaeth hon i ni, ond os na wnewch hynny, efallai na allwch weithio gyda ni.

Byddwn hefyd yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth amdanoch eich hun at ddibenion monitro cydraddoldeb. Nid oes angen i chi ddarparu’r wybodaeth hon os nad ydych chi yn dymuno.

 

Gwybodaeth a dderbyniwn gan eraill.

Rydym yn cydweithio’n agos â sefydliadau eraill, yn enwedig asiantaethau recriwtio, ac efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth amdanoch chi. Ar gyfer rolau penodol, efallai y byddwn yn cynnal gwiriadau hunaniaeth a gwiriadau cefndir gydag eraill. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler http://www.tinopolis.com/privacy-notice/