Bregus

6 x 60'

Drama seicalogol yw BREGUS am fenyw, ei phriodas, ei ffrindiau a sut mae newid seismig yn dryllio eu rhithiau o phwy a beth ydynt fel pobol.

Mae gan Ellie Bateman, yn ôl pob golwg, y bywyd perffaith – gyrfa lwyddiannus, gŵr cariadus, merch fach annwyl yn ogysta â grŵp agos o ffrindiau sy’n meddwl y byd iddi a hithau felly iddyn nhw. Mae eu bywydau yn gyflawn,  tan i drasedi annisgwyl newid eu bywydau yn gyfangwbwl. Yn daer i anghofio, mae Ellie yn ceisio goroesi yr unig ffordd sy’n hysbys iddi – sef dianc. Mae’n rhedeg i ffwrdd oddi wrth gysur ei hanwyliaid  ac yn ffeindio ei hun ar goll mewn bywyd sy’n anghyfarwydd iddi- mewn bywyd sydd nawr yn ddi-ystyr.

A ddaw hi o hyd i’r ffordd nôl? Ai dyna yw ei dymuniad? Neu a wnaiff ddewis colli ei hun mewn storm berffaith sy allan o’i reolaeth?

 • Cast

  Ellie

  Hannah Daniel

  Mart

  Rhodri Meilir

  Ems

  Siôn Ifan

  Bet

  Hedydd Dylan

  Richard

  Julian Lewis Jones

  Lucy

  Sara Gregory

  Carly

  Rebecca Hayes

  Young Ellie

  Lili Mai Davies

  Menna

  Enfys Eira

 • Production

  Executive Producers

  Ed Thomas & Lowri Glain

  Producer

  Ffion Williams

  Directors

  Ed Thomas (Episodes 1-3), Mared Swain (Episode 4), Andy Newbery (Episodes 5&6)

  Created by

  Mared Swain & Ffion Williams

  Story by

  Mared Swain, Ed Thomas & Ffion Williams