Cymru Hywel Williams

6 x 45'

Yr hanesydd adnabyddus a’r sylwebydd gwleidyddol Hywel Williams sy’n ein harwain ni ar siwrne drwy ei berspectif unigryw ar hanes diweddar Gymru, gan ganolbwyntio ar chwe thestun pwysig. Ein heconomi, ein hecoleg, ein cyrff, ein diwylliant, ein crefydd ac ein cenedligrwydd. Yn aml ddadleuol ag ysgytwol agored, daeth y gyfres i ben gyda rhaglen trafod ffraeth wedi ei chynhyrchu gan Tinopolis.

  • Production

    Presenter

    Hywel Williams

    Producers

    Ed Thomas & Gethin Scourfield