Gwyfyn

1 x 60'

Mae Jamie-Lee ofn y tywyllwch, ond mewn ymgais i ddianc o’i realaeth anhosturiol mae’n mynd allan i strydoedd y nos gyda chamera fidio, yn chwilio am ebargofiant mewn byd ffantasiol ymhell o’i mam sy’n gaeth i heroin. Ond mae ebargofiant yn anodd i’w ffeindio, ac ym myd Jamie- Lee, does dim y fath beth a diweddglo hapus.