ON BEAR RIDGE

Mewn pentref coll, lle aneglur ers ail–lunio’r ffiniau, yn cuddio o dan briwsionyn ar y map, mae Bear Ridge Stores yn dal i sefyll.

Ar ôl can mlynedd, mae’r cigydd a’r siop groser deuluol – lle ar gyfer manion bywyd, nwyddau gwaharddedig, a’r pwmp petrol olaf am 30 milltir – yn awr yn ddistaw.

Ond nid yw’r perchnogion John Daniel a Noni yn mynd i unman.

Maent yn yfed yr hyn sydd ar ôl o’r whisgi yn herfeiddiol ac yn cofio dyddiau da, pan oedd pawb ar yr un ochr a’r hen iaith yn disgleirio.

Y tu allan yn y tywyllwch, mae ffigur yn symud tuag atynt…

Mae un o awduron enwocaf Cymru, Ed Thomas (cyd–grëwr Y Gwyll) yn dychwelwyd i’r llwyfan gyda’r stori lled–hunangofiannol hon am y lleoedd yr ydym yn eu gadael ar ôl, y marciau annileadwy y maent yn eu gwneud arnom ni, a’r atgofion annibynadwy yr ydym yn dal ein gafael ynddynt.

 • Cast

  Rakie Ayola

  Jason Hughes

  Rhys Ifans

  Sion Daniel Young

 • Production

  Awdur

  Ed Thomas

  Cyd–Gyfarwyddwyr

  Vicky Featherstone & Ed Thomas