Telerau ac Amodau

Trwy ymweld â’r wefan hon, rydych yn cytuno gyda thelerau ac amodau ac unrhyw gyfreithiau perthnasol eraill. Os nad ydych yn fodlon dilyn y termau a’r amodau hyn, peidiwch defnyddio’r wefan.

Mae’r wybodaeth a’r deunydd a ddarparir ar y wefan yn rhad ac am ddim (nes honnir fel arall) ac ar gyfer pwrpasau arddangos yn unig. Nid yw’n ceisio nag yn honni ei fod yn sefydlu busnes, trwy gytundeb na gyflogi- ni cheir perthynas gyda Tinopolis.

Mae’r wybodaeth, cynnwys, lluniau testun, gan gynnwys ond nid yn unig y côd html, sgriptiau, a ffotograffiaeth yn berchen i Tinopolis (nes honnir fel arall) – ac ni roddir caniatâd i gopio, ail-gynhyrchu, ail-gyhoeddi, postio, trosglwyddo, darlledu neu darparu heb ofyn caniatâd ysgirfenedig yn gyntaf.

Mae pob nôd masnach a ddefnyddir ar y wefan hon yn berchen i Tinopolis neu eu perchnogion perthnasol.

Mae linciau’r wefan yn cysylltu i wasanaethau a gwefannau na weithredir gan Tinopolis na cwmniau cysylltiedig. Ni roddir barn na gwarantu ynghlwm ag unrhyw wasanaeth/wefan a ni gymerir unrhyw gyfrifoldeb gan Tinopolis am hyn. Nid yw linc i wasanaeth neu wefan arall yn arwydd o hyrwyddiant gan Tinopolis. Unrhyw ddefnydd a wneir o’r wybodaeth a ddarparir ar y wefan hon neu unrhyw wasanaeth neu wefan arall sydd yn gysylltiedig- mae’n gyfrifoldeb uniongyrchol ar yr unigolyn sydd yn ei ddefnyddio.

Mae’r wefan yn cael ei darparu fel ag y mae ac mae Tinopolis yn gwrthod unrhyw honiad o warantu o unrhyw fath – unai drwy honiad neu drwy bwrpas penodol. ni fydd Tinopolis nag unrhyw gontractwyr na gyflogai yn gyfrifol am unrhyw ddifrod ynghlwm â’r wybodaeth a’r deunydd ar y wefan jon gan gynnwys ond ddim yn unig – difrod uniongyrchol, arbennig, eithriadol, damweiniol, anuniongyrchol, cyfreithiol a chanlyniadol.